"Og dette er det evige liv, at de kjenner deg,
den eneste sanne Gud og ham du utsendte,
Jesus Kristus." John 17:3


Torolf Karlsen

                                          
Det har blitt skrevet utallige bøker om Jesus Kristus. Mange av disse bøkene har vært preget av et liberalt syn på Jesus fra Nasaret. Noen har vært direkte villedende, ja, også preget av vantroens ånd. Noen har skrevet for å ære Jesus mens andre har gjort hva de kunne for å sette ham i miskreditt. Men det er også skrevet mange gode bøker om Jesus Kristus av mennesker som har personlig kjennskap til ham og som har fulgt Guds åpenbaring i Bibelen.

Jeg har vokst opp i Metodist-kirken i Bergen og møtte Jesus til frelse og gjenfødelse som 18-åring. Det ble vendepunktet og til dags dato har Jesus vært hovedpersonen i mitt liv. Når jeg nå forsøker å skrive en bok om Jesus, er det med største respekt for Guds ord. Boken har en primærkilde, Bibelen, hvor vi finner all sann informasjon om denne helt spesielle personen, Jesus Kristus.
Han er den mest omtalte person i verdenshistorien. Han er også den i historien som er både hatet og elsket av millioner. Han er den største personen både i himmelen og på jorden. Hans liv og gjerning har berørt millioner av mennesker i alle land. Han har et utgangspunkt i evigheten og kommer til å leve for bestandig.


 
Jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det.. Med det mener jeg at
denne boken ikke er fullkommen eller inneholder alle sider ved Jesus
 Kristus. Men det har tatt lang tid å skrive boken nettopp fordi stoffet er utømmelig. Med det er det sagt at jeg gjorde det jeg kunne i håp om at noen som leser boken kan bli grepet av Jesus slik som millioner av mennesker har opplevd Jesus.

Boken har en mengde sitater fra Bibelen, både GT og NT. Det betyr at du slipper og stoppe for å bla i Bibelen din. Det gjør lesningen enklere og du får straks bibelskriftstedene som forklarer teksten og undervisningen.

Alle skriftstedene er fra Norsk Bibel 07. En oversettelse som jeg bruker selv og har blitt vant med gjennom mange år. Har du behov for å lese en annen bibeloversettelse, er det opp til deg. Du vil finne at mange skriftsteder kommer igjen i de forskjellige kapitlene. Det skjer fordi det samme skriftsted kaster lys over andre sider ved Jesus og hans liv og gjerning.

Boken er en studiebok beregnet på dypere innsikt om personen Jesus slik han er fremstilt i Bibelen. Boken vil være svært nyttig i bibelstudiegrupper. Hvis du kommer til å like boken om Jesus, ber vi deg anbefale den til andre mennesker. Du kan bruke den i ditt eget hjem og i bibelgrupper og jeg tror at stoffet i boken vil være nok for minst to års sammenhengende bibelstudier.
 

Boken er ferdigskrevet

Nå er jeg ferdig med å skrive boken boken denne boken. Den er nå på 47 kapitler og dreier seg helt og fult om Jesus Kristus, Guds Sønn, vår Frelser og Herre. Nå skal det leses grundig korrektur på hele boken. Det vil ta tid, for boken er på ca. 240 sider.

Vi har satset på kvalitet og boken vil bli innbundet med hard cover og hvitt holdbart papir.
Dette for at du skal kunne bruke den i flere år og stadig kunne vende tilbake til boken når du trenger å få svar på spørsmål når du behøver det. Prisen er ennå ikke klar men vi kommer tilbake til dette senere.

Vi regner med at boken vil komme ut i begynnelsen av 2021 og utkommer på foreningen Konservative Forkynneres Forening (FKK).

 

Vi har også andre bøker du vil like å lese. Bøker som setter deg i fyr og flamme og som øker din forståelse av Guds ord. Disse er:

"Guds plan for Israel, menigheten og verden" Se www.endetidsboken.org

"Johannes Åpenbaring, En systematisk gjennomgang". www.åpenbaringsboken.no

 

 
   
     

Webmaster: Torolf Karlsen, tel 99697543 E-post: post@bokenomjesus.no